Moldes motstander skal på ferie – men nå er kampen berammet