Idrettens krisepakke godkjent av ESA, Raja lover rask behandling av søknader