- Får inntrykk av at sporten er gjennomsyra av doping

foto