Forsvarer Northug-vraking: - Får ikke friplass bare fordi han er den han er