«Den engelske moralen og effektiviteten ble til slutt avgjørende»

foto