Småklubbene har makt til å stoppe fotballrevolusjonen

foto