PASNING: På Bravo Funkis er ikke rullestol et hinder for å være med. PASNING: På Bravo Funkis er ikke rullestol et hinder for å være med. Foto: Daniel Lilleeng

Karoline så det manglet et tilbud. Da tok hun grep.