Sport

Misnøgd med kommu­nalt forslag: – Dette blir gjort for fort

foto
Stavanger svømmeklubb er ein av dei største idrettslaga i byen, og vil få eit inntekstap på kring 100.000 kroner årleg dersom driftstilskotet blir endra. Illustrasjonsbilete. Foto: Marie von Krogh