Sur redusering la en demper på RBK-festen: - Vi skal ikke slippe inn sånne mål

foto