Nevstad tek ikkje av: – No må vi alle saman halde trykket oppe framover

foto