AaFK-børsen: «Han har tatt enorme steg det siste året»

foto