Vraker OL i Drammen, Vikersund og Fredrikstad

foto