En aldersgrense på 18 år vil være en strek i regningen for MyGame: Det privateide selskapet har planer om å plassere ut automatiserte videokameraer på 2000 norske idrettsarenaer.

Selskapet ønsker å strømme aldersklasser ned til 15 år, med 13 år som absolutt laveste alder på utøverne som filmes.

For det skal norske idrettsklubber få 20 prosent av inntektene, mens det TV 2- og Amedia-eide selskapet får 80 prosent av det brukerne betaler. Et månedsabonnement på MyGame koster i dag 129 kroner.

Men flere av landets største kommuner sier altså nei til strømming av utøvere under 18 år. Det viser en ringerunde VG har gjort denne uken.

Oslo, Bergen og Kristiansand setter alle foten ned.

Og flere andre kommuner virker å gå i samme retning.

– Vi har en god dialog med kommunene og ser frem til å dele mer informasjon om prosjektet de kommende ukene. Vi hadde nok selv vært ganske skeptiske, hvis vi hadde forholdt oss til VG som eneste informasjonskilde. Vi tror og håper at dialog om formålet med regulering av strømming i idretten, den tekniske plattformen, og problemene regulert strømming skal løse, kan bidra til å nyansere inntrykket som er skapt, sier kommunikasjonssjef Svein Graff i MyGame.

Han jobber tilsynelatende i motvind i de store kommunene i Norge:

I Oslo kommune var idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) tidlig ute med å sette ned foten for filming av dem under 18 år.

Etter det VG forstår, så jobbes det nå med å få oversikt over antall kameraer på kommunens idrettsanlegg, samt praktiske og juridiske forhold rundt strømming av ungdomsidretten. Byråden skal møte MyGame og flere særforbund i neste uke.

Flere «nei»

Lenger sør i landet, i Kristiansand, har kulturutvalget vedtatt at videostrømming av utøvere under 18 år er forbudt.

– Det er ikke alle ungdommer som ønsker å bli filmet når det kommer snørr og tårer ute på banen. Vi er redd noen vil oppleve det som enda vanskeligere å ta del i aktiviteten dersom de filmes, sier Bjørn Egeli, som er utvalgsleder og representerer Arbeiderpartiet.

I Stavanger får VG opplyst at installasjon av MyGame-kameraer i offentlige anlegg ikke er godkjent av kommunen slik systemet fungerer i dag. Kommunen har stilt tre konkrete krav til endring før dette er aktuelt.

I Bergen er det også rødt lys for filming av utøvere under 18 år i kommunale idrettsanlegg:

– Vi tillater strømming av toppidrett, men ikke breddeidrett. Toppidretten har allmenn interesse, og et større fokus på prestasjoner. Men i breddeidretten så skal barn og unge kunne ha det kjekt på banen uten at de skal tenke på at alt skal vise på en skjerm og dokumenteres til enhver tid, sier idrettsbyråd Linn Katrin Pilskog (Ap) til VG.

BYRÅD FOR IDRETT: Linn Katrin Pilskog i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Asker kommune kommer sannsynligvis til å legge seg på en lignende linje som Bergen, får VG opplyst fra kommunedirektør Lars Bjerke.

By Rise-utkast

Og i Trondheim kan det gå samme vei, selv om ingenting er avgjort: Kommunedirektør for idrett, Ola By Rise, har forfattet et utkast til innstilling, der det anbefales at formannskapet stemmer nei til strømming av utøvere under 18 år.

Den tidligere fotballprofilen understreker at notatet VG har lest er et utkast, og at det ikke er hans endelige konklusjon. By Rise venter fortsatt på innspill fra ulike instanser i kommunen.

Den foreløpige ordlyden i notatet er likevel ikke til å misforstå:

«Kommunedirektøren er bekymret for at utstrakt bruk av opptak og strømming vil kunne heve barns terskel for å ville delta. En annen konsekvens kan være at færre foreldre møter fysisk i anlegget fordi det i en travel hverdag blir lettvint å se kamper digitalt» heter det.

MyGame inviterte, ifølge utkastet til By Rise, seg selv til Trondheim både i oktober og desember i 2022. I det første møtet ble generalsekretær Karl Petter Løken i Norges Fotballforbund med.

Han var i 11 sesonger lagkamerat med nettopp Ola By Rise i Rosenborg.

I det andre møtet ble representanter for både Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund med til Trondheim.

HAR SKREVET NOTAT: Ola By Rise har skrevet et 10 sider langt dokument med avveininger frem og tilbake. Han understreker at det er et uferdig utkast. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Ber idretten ta felles ansvar

I utkastet til saken, som på et tidspunkt vil ende i formannskapet i Trondheim, står det også at kommunedirektøren vurderer «hensyn til tryggheten for barn og unge som bruker kommunens idrettsanlegg og som trener i kommunal halltid, er viktigere enn at kamper og konkurranser strømmes og tilgjengeliggjøres for abonnenter på MyGame».

«De kommunale anleggene skal være trygge arenaer hvor barn kan utfolde seg, og terskelen skal være så lav som mulig for å delta. Kommunedirektøren anbefaler derfor at det ikke åpnes for strømming av kamper og konkurranser for barn og unge under 18 år i kommunale idrettsanlegg eller i kommunal halltid» står det.

Kommunalråd og gruppeleder for Venstre i Trondheim, Erling Moe, roser By Rises notat og forslaget til 18-årsgrense. Han mener kommunen også bør anbefale denne grensen overfor idrettslag som bruker egne, private, anlegg.

– Idretten må ta et felles ansvar og sette grensen til 18 år. Dette er svakt håndtert av ledelsen av norsk idrett og av idrettsminister Anette Trettebergstuen. Hvis vi i Trondheim stenger anleggene våre for strømming av barnekamper, så kan lag med egne anlegg likevel tillate dette. De kommersielle mulighetene kan skape press på lag og spillere. Det er et nasjonalt ansvar å unngå dette, sier Moe til VG.

KAMERA-KRITISK: Erling Moe (t.h.) ber idretten ta et felles ansvar og sette aldersgrensen til 18 år. Her er han med partikollegaene Abid Raja og Trine Skei Grande i 2019. Foto: Ned Alley / NTB

Drammen strømmer voksne

Anette Trettebergstuen ønsker ikke å kommentere dette. Det gjør derimot idrettspresident Berit Kjøll.

Hun poengterer at strømmemarkedet har vært uregulert, og at NIF derfor vedtok tydelige retningslinjer i fjor sommer.

Styret følger også utviklingen nøye, og har bedt administrasjonen om en evaluering. Denne skal legges frem i løpet av våren.

«Her er Norges idrettsforbund i gang med et omfattende kartleggingsarbeid, inkludert vurderinger av barns beste, som vil presenteres i et helhetlig sakgrunnslag for idrettsstyret. De ulike synspunktene som har fremkommet i mediedebatten de siste ukene om strømming av breddeidretten vil også inngå i dette saksgrunnlaget» skriver Kjøll en epost til VG gjennom sin kommunikasjonsavdeling.

LOVER EVALUERING: NIF-TOPP Berit Kjøll. Foto: Helge Mikalsen / VG

I Drammen kommune har ikke MyGame-strømming av ungdomsidrett vært behandlet politisk. Det finnes kun MyGame-kameraer i Drammenshallen og Glassverkethallen. Disse strømmer imidlertid bare topphåndball for voksne.

– Drammen kommune følger den debatten som nå pågår, og har blant annet bedt om en uttalelse fra personvernansvarlig i kommunen. Vi har også bedt Drammen Idrettsråd om en uttalelse, sier ordfører Monica Myrvold Berg (Ap).

Lenger nord, i Tromsø, har det ikke vært noen stor MyGame-debatt foreløpig. Men ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) er kjent med problematikken VG tar opp.

– Vi er inneforstått med at idretten er fornøyd med at konseptet kan gi nye inntekter. Men jeg har også hørt eksempler på at episoder som ikke skulle vært vist, har blitt vist. Det skal ikke skje glipper knyttet til dette. Vi har bedt administrasjonen om en statusrapport knyttet til dette temaet i Tromsø, sier Wilhelmsen.

I Molde sier man også nei:

– Kommunen har ansvaret for hva som skjer i hallene, og vi er nødt til å verne om de unge utøverne som blir filmet, sier Geir Bækkelund, driftsleder for idrett og friluftsliv i kommunen, til Romsdals Budstikke.

Han bruker ordet «useriøst» om opplevelsen med MyGame, som han mener har drevet er råkjørt mot kommunen.

– Vi forholder oss til kommunens vedtak og opplever ikke at vi eller klubbene som ønsker løsningen har drevet et råkjør i denne saken. Det er beklagelig hvis kommunen sitter igjen med det inntrykket, men vi kjenner oss altså ikke igjen i dette, svarer MyGames kommunikasjonssjef Svein Graff.

Trygg på bred støtte

MyGame har ambisjoner om å strømme 100.000 kamper i Norge hvert år.

PROMOTERER MYGAME: Svein Graff er selskapets kommunikasjonssjef. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

På spørsmål om hvor viktig det er for konseptet til MyGame å få strømmet dem under 18 år, svarer ikke kommunikasjonssjef Svein Graff konkret:

– Vi ønsker en politisk behandling velkommen i de kommunene som vedtar det. Vi er trygge på at prosjektet vil få bred støtte i Kommune-Norge, så lenge alle får god og korrekt informasjon. Ikke i noe annet land i verden har de største særforbundene gått sammen med lokale medieaktører for å støtte opp under felles, nasjonale retningslinjer for strømming – der formålet er å øke engasjementet rundt breddeidretten og få strømming inn i kontrollerte former, skriver han til VG.

I høst slo MyGame seg sammen med svenske Sportway. Ifølge en pressemelding fra oktober var Sportsway-konsernet verdsatt til rundt 600 millioner kroner.