Fredag ble det besluttet å sette en midlertidig stopper for strømming av idrettsutøvere under 18 år.

Det kommer frem i en felles pressemelding fra seks særforbund fredag publisert på Norges Fotballforbundets nettsider.

Den siste måneden har VG belyst saker som at en 12-åring ble filmet i en slåsskamp, mens et håndballag ble filmet på trening uten at de selv visste det.

Reaksjonene på idrettens avtale med MyGame har vært til dels voldsomme.

MyGame er delvis eid av TV 2 og Amedia, og tar 80 prosent av den summen brukerne betaler for å se breddeidrettskamper. Det lokale idrettslaget sitter igjen med 20 prosent.

– Jeg er glad for det initiativet som de involverte særforbundene nå har orientert oss om, og jeg synes det er en klok beslutning som er fattet om å stille strømmeaktiviteten i aldersbestemte klasser i bero inntil alle relevante problemstillinger er grundig utredet og belyst. Fra NIFs side har vi allerede laget en god prosess for dette, gjennom tidligere idrettsstyrevedtak, og som også er kommunisert fra idrettsstyrets side, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

– Vi, og flere, mener det er tid for å ta en fot i bakken der vi ser på tilsiktede og utilsiktede konsekvenser, skriver president i Norges Volleyballforbund, Eirik Sørdahl i en SMS til VG.

– Hvorfor mener dere det er viktig å ta en fot i bakken nå?

– På grunn av de episodene som er avdekket av dere i VG. Det er avdekket forhold som åpenbart krever tid for refleksjon, svarer Sørdahl.

Sørdahl opplyser at det fredag har vært møter mellom fem særforbund om den omstridte avtalen om strømming av breddeidrett. Volleyballforbundet hadde eget styremøte, og deltok ikke i møtet med de andre særforbundene.

MyGame-direktør Lars Setsaa understreker at selskapet jobber sammen med idretten om prosjektet:

«Vi skal selvfølgelig lytte til idrettens behov, og jobbe konstruktivt for å finne gode løsninger som skaper trygghet fremover», sier han.

Og:

«Mange klubber og spillere ønsker regulert strømming av breddeidretten. Samtidig har de siste ukene lært oss, at ikke alle føler seg trygge på at dagens løsning godt nok ivaretar sikkerheten og informasjonsbehovet til unge spillere. Da er det klokt at vi pauserer strømming av kamper under 18-årsklassen, og finner løsninger som kan imøtekomme de bekymringene mange føler på», skriver Lars Setsaa i en uttalelse på e-post.

Sjefredaktør i TV 2, Olav T. Sandnes, sier i en pressemelding at kanalen støtter idrettens beslutning.

– Hele vårt prosjekt handler om å samarbeide med idretten og å finne trygge og gode løsninger sammen, sier Sandnes.

BREDDE: Med en midlertidig aldergrense på 18, betyr det at disse automatisere kameraene kun skal strømme breddeidrett og ikke ungdomsidrett i en periode fremover. Foto: Annika Byrde / NTB

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har uttalt til VG at hun forstår opprøret mot MyGame og at hun støtter en 18-årsgrense. Hun mener saken utløser prinsipielle spørsmål og etterlyste en offentlig debatt før kameraene ble montert i norske idrettshaller.

VG konfronterte MyGame med dette utspillet. Et knapt døgn senere fattet partene i fellesskap avgjørelsen som ble kjent fredag ettermiddag.

– Dette er en veldig god nyhet. Jeg er glad for at idretten tar personvernet til barn og unge på alvor, og at de tar et oppgjør på dette feltet, sier Venstre-politiker Grunde Almeland på Stortinget.

– Du har kalt bruken av kinesiske videokameraer for «en skandale». Nå er det snakk om å stanse strømming av dem under 18 år. Stanser denne saken her?

– Når det kommer til bruken av kinesisk teknologi, så er det et spørsmål jeg vil følge videre. Jeg har stilt spørsmål til Regjeringen om dette, og ser frem til å få svar.

MyGame har inngått avtaler med seks norske særforbund og ønsker å strømme 100.000 norske kamper i året, blant annet ved hjelp av kontroversielle kameraer fra Kina.

Nedre aldersklasse skulle være 15 år, men selskapet ønsket å kunne filme spillere helt ned til 13 år.

Barneministeren, Ungdommens bystyre i Trondheim og store kommuner som Oslo, Kristiansand og Bergen ønsker seg derimot en 18-årsgrense.