Gir seg som daglig leder på grunn av alvorlig sykdom