IOC med hjelpepakke på 8,2 milliarder kroner etter OL-utsettelse

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har bevilget en krisepakke på 800 millioner dollar (8,2 milliarder kroner) etter at Tokyo-OL ble utsatt ett år.

IOC-president Thomas Bach opplyste torsdag at den internasjonale OL-komiteen stiller med en krisepakke på 8,2 milliarder kroner for å avhjelpe konsekvensene av viruspandemien. IOC-president Thomas Bach opplyste torsdag at den internasjonale OL-komiteen stiller med en krisepakke på 8,2 milliarder kroner for å avhjelpe konsekvensene av viruspandemien. Foto: Rick Rycroft, AP / NTB scanpix

Mesteparten av pakken, 650 millioner dollar (6,65 milliarder kroner), går til å dekke deler av merkostnadene forbundet med at lekene i Japan på grunn av koronaviruspandemien er flyttet til 2021.

De resterende 150 millioner dollar (1,55 milliarder kroner) gis som krisehjelp til OL-bevegelsen, i form av internasjonale særforbund og nasjonale OL-komiteer.

– Tilskuddene til forbund og OL-komiteer skal sette dem i stand til å drive sine idretter videre og støtte sine utøvere, sa Bach etter et telefonstyremøte torsdag.

Alvorlig effekt

Styret bevilget summen på 800 millioner dollar, som er en betydelig del av OL-komiteens økonomiske reserver.

Bach sa allerede i april at utsettelsen av lekene ville koste IOC «flere hundre millioner dollar». Torsdag kom et mer presist tall.

– Pandemien har hatt en svært alvorlig økonomisk effekt på De olympiske leker, hele OL-bevegelsen og også på IOC, sa Bach.

Vil spare

Det har vært uenighet mellom den lokale arrangøren i Tokyo og IOC om hvordan merkostnadene forbundet med OL-utsettelsen skal fordeles. Nå har IOC tatt på seg en byrde som monner.

Likevel er det bare en brøkdel av merutgiftene, som av japanske medier er anslått til et sted mellom 20 og 60 milliarder kroner. Bach sier at man vil prøve å redusere kostnadene.

– Arbeidsgruppen for de utsatte lekene kommer til å snu hver stein for å lete etter mulige innsparinger. Intet vil være tabu, alt er åpent for diskusjon, sa Bach.

– Men lekenes ånd og konkurransenes kvalitet kan ikke skades, la han til.

UTFORSK TEMA: