Sport

Disse vil gjøre idrett gratis for barn og unge. Nå blir det tema under valget.

Billigere idrett for barn og unge. Det er på høstens valgprogram for stortingsrepresentant for Freddy André Øvstegård (t.v.) i SV. Det er ungdomsorganisasjonen deres SU, med nestleder Balder Alvær Olafsen, som tok initiativ til forslaget. Foto Signe Dons