KLAR TALE: Anne Berit Figenschau, her fra en tidligere anledning, var ikke fornøyd med mangelen på kvinnelige ledere. KLAR TALE: Anne Berit Figenschau, her fra en tidligere anledning, var ikke fornøyd med mangelen på kvinnelige ledere. Foto: Eskild Johansen

Det nye idrettskretstinget var i ferd med å få kun mannlige ledere. Da brøt Anne Berit inn.