Bryne, EIK og 3. divisjon er prisgitt eliteåpning

foto