Av alle klodens fotballag, er det kun to jeg kan si «vi» om. Nå møtes de.

foto