Kjøll forsvarer bruk av håndballforbundets penger i presidentkampen i NIF

foto