Arbeidet til daglig leder Anders Solheim og resten av Antidoping Norge påvirkes også av viruset. Arbeidet til daglig leder Anders Solheim og resten av Antidoping Norge påvirkes også av viruset. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Antidoping Norge begrenser antall dopingtester som følge av viruset

Antidoping Norge vil bare i begrenset grad bedrive dopingtesting utenfor konkurranse i tiden som kommer.

Årsaken er at hensynet til helse må veie tyngst i kampen som nå pågår for å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset.

Antidoping Norge opplyser derfor at alt operativt forebyggende arbeid settes på vent i alle fall fram til etter påske, samtidig som testarbeidet begrenses.

– I denne situasjonen må helse gå foran alt, både her i landet og internasjonalt. Det betyr at vi ikke vil drive en aktivitet som utgjør en smittefare, verken for utøvere eller dopingkontrollpersonell, sier daglig leder Anders Solheim.

– Uten idrettskonkurranser faller all testvirksomhet i forbindelse med konkurranser bort. Vi har i tillegg besluttet at dopingtesting utenfor konkurranse kun foretas i begrenset grad, tilføyer han.

Tar hygienegrep

Antidoping Norge understreker samtidig at det ikke betyr at norske utøvere overhodet ikke blir testet i tiden som kommer.

– Vi har besluttet at vi vil foreta et begrenset antall tester, og våre folk som jobber med informasjonsinnhenting og etterretning jobber for fullt, sier Solheim, som også påpeker at nødvendige forholdsregler rundt hygiene vil bli tatt skulle dopingjegerne dukke opp.

– Vi har utarbeidet egne prosedyrer for dette, påpeker Solheim.

Antidopingbyrået følger naturlig nok også diskusjonen rundt gjennomføringen av sommerens OL i Tokyo. Så langt har japanske myndigheter og IOC vært tydelige på at sommerlekene skal avvikles som planlagt.

– Vi vil nå følge denne situasjonen fra dag til dag og har sammen med andre nasjonale antidopingbyråer kontakt med WADA om hvordan vi skal forholde oss til denne situasjonen, sier Solheim.

OL innledes etterplanen 24. juli.