Oslo setter foten ned for MyGame — i Midt-Troms er imidlertid aktørene ikke like bastant: – Forbud er en lettvint løsning