LSKs «VM-tilskudd» halveres etter sen regelendring

foto