Advokat reagerer på kommunens trusler mot breddeidretten

Wintershall Dea-banen på Hinna er ett av anleggene hvor Stavanger kommune kan komme til å ta stikkprøve, for å sjekke at anbefalingene følges. Her fra Hinna Park Cup i mars. Wintershall Dea-banen på Hinna er ett av anleggene hvor Stavanger kommune kan komme til å ta stikkprøve, for å sjekke at anbefalingene følges. Her fra Hinna Park Cup i mars. Foto: Jarle Aasland