VM-hopperen besvimte av vannmangel – forsøkte å pine vekten

foto