Skjerpet sikkerhet i EM etter funn av eksplosiver

foto