Oslo-idrettens store problem må ikke bli slukt av pandemien