Ingve Bøe: «Det kan ikke være mulig å utelate ham fra laget mot Mjøndalen»

foto