Galoppklassiker avgjort etter historisk diskvalifikasjon

foto