Planlegger nytt gigantisk idrettsanlegg i Randesund

Slik ser noen av planene for idretten på Drangsvann ut. Her er det fotballhall, fotballbaner og utendørsaktiviteter som er skissert. Slik ser noen av planene for idretten på Drangsvann ut. Her er det fotballhall, fotballbaner og utendørsaktiviteter som er skissert. Foto: Cowi / Boligkonsept er utarbeidet av Anders Oskar Fredriksen/Nordic