Ballspark: Huseklepp er skeptisk til Branns stopper-drøm