Sjansesløseriet ble kostbart for Sondre og Skarp

foto