Stokke om Ronaldo-kritikken: - Typisk norsk og skandinavisk. Vi leter etter feil

foto