Historien fra Oslo gir håp om livet etter pandemien