Har Norge skjønt noe resten av verden ikke har?

foto