Nymarksbanen er stengt. Det er slett ikke den eneste i regionen som ikke lenger er åpen. Nymarksbanen er stengt. Det er slett ikke den eneste i regionen som ikke lenger er åpen. Foto: Bård Bøe

«Det er ikke hyttefolket som er de utstøtte under denne viruskrisen. Det er barna.»