Har over 200 reisedøgn i året: – Går ikke an å ha base i Trondheim

foto