Sola reddet et poeng: - Frykten for å tape tar overhånd

foto