Imponerte på samling – så ble det Molde-kontrakt

foto