«En obskur kamp på Færøyene opplevdes som lys i mørket»