Det bekrefter NFIF i en pressemelding.

– Et særnorsk forbud fremstår slik NFIF ser det som urimelig og lite rasjonelt og bryter med forutsetningen om at utøvere skal kunne konkurrere på like vilkår, skriver de.

Friidrettsforbundet foreslo det samme til Idrettstinget i 2015. Bare svømming og skiskyting støttet friidrett den gang. Bare 21 av 157 representanter stemte for forslaget. Selv Skiforbundet stemte mot å oppheve forbudet mot høydehus den gang.

Poenget med høydehus er å simulere lavere trykk, som om utøveren er i høyden. Ved å oppholde seg i et slikt rom over lengre tid, begynner kroppen å produsere flere røde blodlegemer. Det bedrer kroppens evne til å transportere oksygen, og effekten kan tas ut i konkurranser ved at det maksimale oksygenopptaket øker.

Nå vil de fremme forslaget på Idrettstinget i slutten av mai, etter å ha tatt avgjørelsen på et styremøte onsdag. Blant annet brødrene Ingebrigtsen og pappa Gjert har vært kritiske til det særnorske forbudet.

– For toppidrettsutøvere er høydetrening helt nødvendig, og det er irriterende at det ikke er noen i ledelsen av Olympiatoppen som jobber helhjertet for dette. Et høydehus kunne kompensert mye, sa Henrik Ingebrigtsen til Aftenbladet i fjor.

Idrettspresident Berit Kjøll kunngjorde onsdag at Norges idrettsforbund sier nei til midlertidig å endre vedtaket fra 2003, blant annet etter å ha «blitt utfordret» av friidrettsforbundets lege Ove Talsnes – på bakgrunn av covid-19-situasjonen.

Friidrettsforbundet trekker frem nettopp pandemien som et poeng.

– Pandemien har vist at vi utsetter våre utøvere for unødvendig risiko i forhold til reising, som kunne vært unngått ved å bruke høydehus i Norge. Hensynet til mange utøveres familiesituasjon bør også vektlegges, skriver de videre.

Kjøll konkluderte med «nei» etter at idrettsstyret hadde hatt spørsmålet ute til høring hos Idrettsmedisinsk etikkutvalg, lovutvalget, Olympiatoppen og utøverkomiteen. De to første svarte i praksis nei, de to siste gikk inn for fritak og at forbudet bør tas opp til debatt under Idrettstinget i Bergen i slutten av mai.

Nå vil nettopp det skje.