Henning Berg «hjelpes» av upopulær forgjenger

foto