– Da jeg gikk ut og så ordføreren stå der... Da ble det for mye.

foto