For seks månadar sidan flykta ho frå bombene i heim­landet. No spelar Dasha i norsk elite­serie