Over natten ble fotballklubben Red Bulls PR-verktøy. Måten det skjedde på, førte til massive protester.