Jansrud: – Jeg er mer opptatt av at kulturen består enn at Henrik skal få styre

foto