Tiden er i ferd med å renne ut for Mjeldes redningsaksjon