En telefon fra Nederland gjorde at Jarle Pedersen turte å tro på at sønnen Sverre kunne bli en av verdens beste