RBK-spissen vet ikke hvorfor musklene ikke tåler mer

foto